banner
 
ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท พีดิท จำกัด ( PDIT COMPANY LIMITED )
เราได้ก่อตั้งขี้นด้วยความเชื่อมั่นว่าในอนาคตข้างหน้า ความเป็นผู้นำด้านต่างๆนั้น ต้องอาศัยข้อมูลและเทคโนโลยีควบคู่กันไป เราเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่มีมานานที่รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชน เราพร้อม เริ่ม สร้าง และ ประสบความสำเร็จ ไปพร้อมๆ กับท่าน และ หวังว่าเราจะมีโอกาส
ได้ให้คำแนะนำสินค้า และ บริการ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่าน
MicrosoftSUN MICROSYSTEMS ORACLE IBM® MySQL
Contact : (66)08-1870-4255 , (66) 0-2809-8999 , info@pdit.co.th